Hva er Birka?

Birka er nasjonalt senter for kunst og håndverk, og vårt hovedmål er å legge til rette for en levende og lønnsom kunst- og håndverksnæring i Norge.


Våre viktigste oppgaver er:
- Å samle norsk kunst- og håndverksnæring
- Å hjelpe næringa til å nå ulike marked
-
 Samarbeid med andre nasjonale aktører
- Kompetanseheving
- Markedsføring


Birkas verdier 
Banebrytende
Inkluderende
Resultatskapende
Kvalitetsbevisst
Allianseskapende


Navnet Birka
Navnet Birka henspeiler på en flott råvare, og det har et lokalt tilsnitt ettersom Berkåk, opprinnelig Birkaker, kommer av birk/bjørk og kommuneblomsten i Rennebu er hengebjørk.
 Ordet blir også brukt som synonym til fornyelse. Dessuten var vikingbyen Birka ved Mälaren en av Nordens første markedsplasser.


Arena
Birka har kontorer og salgsutstilling i Birkabygget på Berkåk i Rennebu, samt en medarbeider i Oslo og en i Trondheim. Det er en nasjonal satsing, hvor håndverk i tradisjon og fornying danner rammen rundt ulike samlinger og annen aktivitet.


Formidling og markedsføring 

Birka skal bidra til å formidle historien om håndverket og håndverkeren. Videre er synliggjøring og markedsføring av norske kunstnere og håndverkere et viktig fokus. Dette gjøres blant annet gjennom Våre håndverkere.Om Birkas arbeid
Medarbeidere
Kontakt

 

Logg inn eller registrer deg