Biri Tapet

Et eventyr av halm

Tapetet fra Semb gård i Biri er blant annet å finne ved Det Kongelige Norske Slott, Fred Olsens Rederier, Munchmuseet, FN-bygningen i New York, flere ambassader, og i mange private hjem. I dag er det Ingeborg Semb som viderefører tapeteventyret som ble startet av Klare Semb Schee i 1938. Da begynte hun å veve tapet av halm på gården.

Biri Tapet er et moderne foretak, med maskindrevne vevstoler og fem ansatte. Bedriften har fått internasjonale priser og anerkjennelse for sitt unike produkt.


Biri Tapet
Semb Gård
2836 Biri
+ 47 97 07 34 63
+47 61 18 53 80
+ 47 61 18 50 6 (fax)
ingeborg@biritapet.no
http://www.biritapet.no

Logg inn eller registrer deg