Karin Flatøy Svarstad

Filt ut mot havet

Karin Flatøy Svarstad holder til i Bergen. Her har hun verksted for filthåndverk, basert på ull fra villsau og andre norske saueraser. Hun er også ansvarlig for foreningen Sommerakademiet, hvor hun planlegger programmet og er ansvarlig for alle aktiviteter.

Hun driver Galleri Frøya, Galleri Butikken (hvor hennes og andres produkter selges) og har verksted og gjesteverksted i Kalvåg i Sogn og Fjordane.

Tar imot hospitanter innen toving. Har også undervisning og veiledning for de som ønsker mer å lære om toving og ull, dette har hun holdt på med i mer enn 20 år.

Se også: http://www.karinflatoysvarstad.com/
Karin Flatøy Svarstad
Skeielia 80
5239 Rådal
+47 952 15 399
+47 55 13 68 88
+47 55 13 24 17 (fax)
soak@c2i.net
http://www.sommerakademiet.com

Logg inn eller registrer deg