Småbruket pipemakeri


Jon Aalbu driver pipemakeri på Oppdal, der håndverksutførelse og utstyr stammer fra G.Larsen pipefabrikk på Lillehammer. Tobakkspipene er håndlaget i beste briarkvalitet og produseres etter gamle tradisjonelle arbeidsteknikker. De er laget med store krav til utforming og funksjonalitet.
­
Småbruket tar også i mot forhåndsbestilte grupper for omvisning og orientering i verkstedet, kombinert med servering i Småbrukets låve. Meny med utgangspunkt i brukets egne urter.­


Småbruket pipemakeri
Småbruket
7342 Lønset
+47 976 80 853
+47 72 42 30 81
jon@pipemaker.no
http://www.pipemaker.no

Logg inn eller registrer deg